Kategórie      

S novým nariadením GDPR z Európskeho parlamentu prichádzajú nové práva pre Vás zákazníkov a nové povinnosti pre nás predajcov.

Úvod Ochrana osobných údajov

Už čoskoro doplním:
Ochrana osobných údajov a práva dotknutých osôb


Ochrana osobných údajov

1. Osobné údaje, ktoré sú poskytované na plnenie objednávky sú nasledovné:
Meno, priezvisko, dodacia alebo aj korešpondenčná adresa, tel.č., mailová adresa.

2. Údaje uchovávame na dobu potrebnú na archiváciu účtovných dokladov. Znamená to, že na serveri vybavené objednávky ponechávame po maximálnu dobu 5. rokov, faktúry v netlačenej ale aj tlačenej verzii archivujeme 10 rokov.

3. Po skončení doby platnej podľa zákona sú faktúry vymazané a účtovné doklady, ktoré boli vytlačené sú skartované, aby nedošlo k úniku osobných údajov.

4. Vaše osobné údaje - adresu, meno, priezvisko, tel.č. alebo aj mail, poskytujeme Slovenskej pošte na účely doručenia objednávky.

5. Cookies - súbory cookies používame na e-shope Parfumbiznis.sk len na vylepšenie užívateľského prostredia, zjednodušenie nákupov na e-shope a štatistiky Google Analytics.

6. Google Analytics - v štatistikách sa nenachádzajú osobné údaje ako je meno priezvisko, adresa, telč. ani mailová adresa. Štatistiky sú len na základe geografických údajov, na základe IP adresy. Zisťujeme ich kvôli počtu návštevnosti, noví versus vracajúci sa zákazníci V tomto prípade ste podľa týchto údajov neidentifikovateľný ako dotknutá osoba.
7. Heureka.sk - pri zadaní objednávky máte možnosť si zvoliť, že sa nechcete zúčastniť nezávislého hodnotenia internetových obchodov v rámci služby "Overené zákazkními". Dotazník, ktorý Vám server Heureka.sk pošle na Vašu mailovú adresu 10 dní od zadania objednávky nemusíte dostať pokiaľ nesúhlasite. V takom prípade Vaša emailová adresa a číslo Vašej objednávky nebude spracovávané serverom Heureka.sk V prípade, ak súhlasíte s tým, aby ste tento dotazník dostali, je potrebné kliknúť na súhlas. Tento súhlas je opt-out, je potrebné odkliknúť to že Nechcete dostávať dotazník.

8. Mailing list - Ak aj ako dotknutá osoba udelíte súhlas na zasielanie marketingových emailov, vo väčšine prípadov vám budeme posielať informácie formou sms správy alebo zavoláme. Uprednostňujeme bezprostrednú komunikáciu so zákazníkmi. Súhlas s tým aby ste dostávali takéto informácie môžete odvolať kedykoľvek.
9. Profilovanie dotknutých ôsob - Na internetovom obchode Parfumbiznis.sk k automatizovanému profilovaniu dotknutých osôb nedochádza. Vzhľadom na časté akcie na rôzne produkty, nie je možné, aby sme Vás informovali o každej akcii. Preto sa Vás ako zákazníka budeme pýtať, o aké informácie presnejšie máte záujem, v prípade že ste potvrdili súhlas na spracovanávanie údajov na účel zasielania marketingových informácií mailom.
Profilujeme aj podľa toho, čo ste si v minulosti objednali, pokiaľ ste si nežiadali dostávať informácie z jednotlivej oblasti.

7. Osobné údaje, ktorými disponujeme na e-shope Parfumbiznis.sk získavame priamo od dotknutých osôb. Žiadne z údajov nezískavame od tretích strán.
8. Internetový obchod Parfumbiznis.sk nepredáva Vaše osobné údaje tretím stranám a ani ich neposkytuje bez Vášho súhlasu iným spoločnostiam na marketingové účely.

9. Ak by došlo k úniku Vašich osobných údajov, tak by sme Vás okamžite informovali ako dotknutú osobu a taktiež podáme informáciu aj na Úrad na ochranu osobných údajov.
Medzi úniky radíme: zaobchádzanie s Vašimi údajmi a spracovávanie údajov mimo Vášho súhlasu.
útok hackerov a následné odcudzenie údajovVaše nové práva.
1.
Právo na zabudnutie - výmaz údajov na požiadanie. Žiadosť o vymazanie údajov je potrebné poslať mailom. Takáto žiadosť bude vybavená hneď ako to je možné, najneskôr do 15 dní od prijatia žiadosti.

2. Právo na informácie o všetkých spracovávaných údajov, ktoré máme o Vás k dispozícii - taktiež na požiadanie mailom alebo písomne Vám pošleme výpis všetkých údajov, ktoré archivujeme alebo spracovávame. Lehota na spracovanie takejto žiadosti je 30 dní. Avšak taktiež sa budeme snažiť spracovať žiadosť v čo najkratšom čase.


3. Právo na zmenu údajov - akúkoľvek zmenu v údajoch môžete vykonať po prihlásení sa na konto na e-shope Parfumbiznis.sk Pokiaľ nemáte zriadenú registráciu na e-shope Parfumbiznis.sk stačí nás kontaktovať e-mailom alebo telefonicky a zmenu údajov budeme akceptovať a údaje v systéme prepíšeme.


4. Právo na migráciu údajov -  doposiaľ ste sa ako odberateľ s takouto možnosťou nestretli. Máte možnosť požiadať nás mailom alebo aj telefonicky o presun údajov k inému "spracovávateľovi" ako dotknutá osoba= kupujúci. Spracovávateľ môže byť ktorákoľvek firma, e-shop, či spoločnosť. Technické riešenie presunu údajov sa konkrétne dohodne s Vaším požadovaným spracovateľom.


5. Právo na odvolanie súhlasu so spracovaním údajov na účely zasielania marketingových emailov. Žiadosť o odvolanie súhlasu so spracovaním so spracovaním údajov na účely zasielania marketingových emailov máte možnosť zaslať formou mailu alebo sms, prípadne ho máte možnosť odvolať aj vo svojom konte, pokiaľ ste v minulosti súhlas dali.


6. Právo na odvolanie súhlasu s cookies

7. Právo na to, že si neprajete byť profilovaný podľa Vašich objednávok alebo informácií, ktoré ste nám poskytli.- ako narábam s vašimi osobnými údajmi - že vaše údaje nie sú poskytované žiadnym tretím stranám na marketingové účely

- ako sú vaše osobné údaje chránené

- koľkým spracovávateľom údajov poskytujem vaše osobné údaje (napríklad Slovenská pošta na účely doručenia zásielky s objednaným tovarom)

- akým spôsobom môžete požiadať o vymazanie údajov alebo presunutie údajov


Copyright 2014 - 2021 © Parfumbiznis
počítadlo.abz.cz